Sağlık Teknik Enstitüsü 2022 koordinasyon detayları hakkında bilgi edinin

Polis Teknik Teknik Enstitüsü 2022 Koordinasyonu, Google göstergelerinde ve çeşitli arama motorlarında en çok arananlar listesinin başında gelirken, Sağlık Teknik Enstitüsü’ne katılmak isteyen birçok lise ve Al-Azhar orta öğretim öğrencisi Sağlık Bakanlığı’nın ayrıntılarını araştırıyor. Teknik Enstitü 2022 ve Sağlık Teknik Enstitüsü koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan İçişleri Bakanlığı, başvuru koşullarını ve izin verilen minimumları açıklayarak başvuru için kapıyı açtı.

Polis Sağlık Teknik Enstitüsü 2022

site yayınlandı Yaşasın MısırPolis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022 koordinasyonu ile ilgili tüm detaylar, başvuru şartları, gerekli adımlar ve evraklar.

Polis Teknik Sağlık Enstitüsü Koordinasyonu 2022

Bakanlık, Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022’ye asgari girişin lise öğrencileri, erkek ve kız öğrenciler ile Al-Ezher orta öğretim öğrencileri için 2019’dan 2022’ye kadar erkekler için ve 2021’den 2022’ye kadar olan gruplar için asgari kabul oranının %60 olduğunu belirtti. Ayrıca İngilizce başarı oranının %65’ten az olmaması gerekmektedir.

Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022’ye Başvuru Koşulları

İçişleri Bakanlığı, Polis Sağlık Teknik Enstitüsü 2022’ye katılmak için aşağıdaki gibi çeşitli koşullar belirlemiştir:

1 – Öğrenci, vatandaşlığa alınmamış Mısır uyruklu ve Mısırlı ebeveynlerden olmalıdır.

2 – Öğrenci iyi hal ve itibar sahibi olmalıdır.

3- Öğrencinin 18 yaşından küçük, 25 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

4 – Öğrencinin kilosu boyuna uygun olmalı, artış veya azalış 10 kg’ı geçmemelidir.

5- Başvuru sahibinin boyu bayanlarda 160 cm, erkeklerde 165 cm’den az olmamalıdır.

6- Erkekler için veya muaf tutulmuşsa askerlik hizmetini yapmak.

7- Öğrenci, iş ihtiyacına göre Bakanlıkça belirlenen herhangi bir polis teşkilatında çalışmaya muvafakat ettiğini kabul eder.

8- Öğrencinin bekar ve hiç evlenmemiş olması ve enstitüde öğrenim gördüğü süre içinde evlenmeyeceğini kabul etmesi gerekir.

9 – Belirtilen fiziksel uygunluk şartlarını sağlamalıdır.

10- Daha önce bir polis veya askeri kurumdan, devlet hizmetinden, kamu sektöründen veya kamu işlerinden kesinleşmiş bir karar veya hükümle ihraç edilmemiş olması.

11 – Daha önce ahlaken ahlaksızlık veya sahtekârlık içeren bir suç veya kabahatten hüküm giymemiş olmalıdır.

Mısır’daki Polis Sağlığı Teknik Enstitüsü 2022’ye nasıl başvurulur

Polis Sağlık Teknik Enstitüsü 2022’ye kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdakileri takip edebilir:

Başvuru broşürünü doldurun ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlayın.

Broşür ve tüm evrakların 9 Eylül Perşembe gününden 11 Eylül Pazar gününe kadar Nasr Şehri Polis Hastanesi içindeki enstitü merkezine teslim edilmesi.

– Enstitüde tıbbi tetkiklerin yaptırılması, enstitünün istediği vücut ve tıbbi tetkiklerin ortaya çıkarılması ve başvuru sahibinin tıbbi açıdan uygun olmadığı kanıtlanırsa, enstitü onu kabul edilenlerden hariç tutma hakkına sahiptir.

– Öğrencinin verdiği bilgilerin yanlış olduğunun veya bazı bilgi alanlarının doldurulmasının, enstitüye kabul koşullarını etkileyebileceğinin tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022 başvuru broşürü

İçişleri Bakanlığı, Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022’de 7 Ağustos’ta başlayan ve takip eden ayın 8 Eylül’de sona eren başvuru broşürünün Nasr Şehri – Tanta – İskenderiye – Assiut’taki hastanelerden kaldırılacağı tarihini açıkladı.