Polis Teknik Sağlık Enstitüsü Koordinasyonu 2022.. Başvuru koşulları ve adımlar

72
Polis Teknik Sağlık Enstitüsü Koordinasyonu 2022.. Başvuru koşulları ve adımlar

en çok aranan Sağlık Teknik Enstitüsü Durumu2022 yılında, İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı Sağlık Teknik Enstitüsü’ne katılmak isteyen lise ve Al-Ezher ortaokul öğrencilerinin artan arama oranları sonucunda Google site göstergeleri ve çeşitli arama motorlarında en çok arananlar listesi. başvurunun açılması, başvuru koşullarını ve izin verilen asgari tutarı açıklar.

Polis Sağlık Teknik Enstitüsü 2022

site yayınlandı Yaşasın MısırPolis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022’ye başvuru ile ilgili tüm detaylar, başvuru şartları ve adımlar.

Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022 başvuru broşürü

İçişleri Bakanlığı, 7 Ağustos’ta başlayan ve takip eden ayın 8 Eylül’ünde sona eren Polis Sağlık Teknik Enstitüsü 2022’deki başvuru broşürünün Nasr Şehri – Tanta – İskenderiye – Assiut hastanelerinden kaldırılacağı tarihini açıkladı.

Polis Teknik Sağlık Enstitüsü Koordinasyonu 2022

Bakanlık, Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022’ye asgari girişin lise öğrencileri, erkek ve kız öğrenciler ile Al-Ezher orta öğretim öğrencileri için 2019 grubundan erkekler için 2022 grubuna ve erkekler için 2021 ila 2022 grubuna asgari kabul oranının %60 olduğunu belirtti. Ayrıca İngilizce başarı oranının %65’ten az olmaması gerekmektedir.

Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022’ye Başvuru Koşulları

İçişleri Bakanlığı, Polis Teknik Sağlık Enstitüsü 2022’ye katılmak için aşağıdaki gibi çeşitli koşullar belirlemiştir:

1 – Öğrenci, vatandaşlığa alınmamış Mısır uyruklu ve Mısırlı ebeveynlerden olmalıdır.

2 – Öğrenci iyi hal ve itibar sahibi olmalıdır.

3- Öğrencinin 18 yaşından küçük, 25 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

4 – Öğrencinin kilosu boyuna uygun olmalı, artış veya azalış 10 kg’ı geçmemelidir.

5- Başvuru sahibinin boyu bayanlarda 160 cm, erkeklerde 165 cm’den az olmamalıdır.

6- Erkeklerin askerlik yapması veya muaf olması gerekir.

7- Öğrenci, iş ihtiyacına göre Bakanlıkça belirlenen herhangi bir polis teşkilatında çalışmaya muvafakat ettiğini kabul eder.

8- Öğrencinin bekar ve hiç evlenmemiş olması ve enstitüde öğrenim gördüğü süre içinde evlenmeyeceğini kabul etmesi gerekir.

9 – Belirtilen fiziksel uygunluk şartlarını sağlamalıdır.

10- Daha önce bir polis veya askeri kurumdan, devlet hizmetinden, kamu sektöründen veya kamu işlerinden kesinleşmiş bir karar veya hükümle ihraç edilmemiş olması.

11 – Daha önce ahlaki açıdan ahlaksızlık veya sahtekârlık içeren bir suç veya kabahatten hüküm giymemiş olmalıdır.

Polis Sağlık Teknik Enstitüsü 2022’ye nasıl başvurulur

Polis Sağlık Teknik Enstitüsü 2022’ye kayıt yaptırmak isteyenler aşağıdakileri takip edebilir:

Başvuru broşürünü doldurun ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırlayın.

Broşür ve tüm evrakların 9 Eylül Perşembe gününden 11 Eylül Pazar gününe kadar Nasr Şehri Polis Hastanesi içindeki enstitü merkezine teslim edilmesi.

– Enstitüde tıbbi tetkiklerin yapılması, enstitünün istediği vücut ve tıbbi tahlillerin ortaya çıkarılması ve başvuru sahibinin sağlık durumunun uygun olmadığı kanıtlanırsa, enstitü onu kabul edilenlerin dışında tutma hakkına sahiptir.

Öğrencinin verdiği bilgilerin yanlış olduğunun veya bazı bilgi alanlarının doldurulmasının, enstitüye kabul koşullarını etkileyebileceğinin tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu kararı ile ilişiği kesilir.

Similar Posts